Magyarország nyitólapja
nyitólapomnak
kedvenceimhez
Az oldal ismertetése
Óvoda Győr képes leírás - Győr.tlap.hu
részletek »

Óvoda Győr - Győr.tlap.hu

Képes leírás

Itt vagy: gyor.tlap.hu » Óvoda Győr
Keresés
Találatok száma - 6 db
Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Óvodája

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Óvodája

Szeretettel várjuk gyermekeiket az Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Óvodájába. 1993-ban épült fel Győr délnyugati városrészében (Marcalváros II.) az Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. 2002-ig általános iskola, gimnázium és kollégium működik az intézményben. Ez év szeptemberében katolikus óvodával bővült a komplexum. A meglévő épület keleti részében egy szép, jól felszerelt marista óvodát hoztunk létre - külön elkerített napfényes udvarral. Nevelési programunkat az Óvodai nevelés országos alapprogramja alapján készítettük el, amely kibővül a gyermekek keresztény hitre nevelésével. Teológiát tanult, szakképzett hitoktató-óvodapedagógus nevelőink vezetésével a gyermekek -játékkal, dallal, dramatizálással, barkácsolással, imával- megismerkedhetnek a hitünkkel, a vallásos környezetismerettel. A helyes példaadással szeretnénk hatékony erkölcsi nevelést biztosítani számukra. Szoros együttműködésre törekszünk a szülőkkel, és felajánljuk segítségünket az otthoni hitre neveléshez. A különböző nevelési részterületek tevékenységeit /mese-vers, ének-zene, ábrázolás, testnevelés, külső világ tevékeny megismerése/ a témától és a gyermekek életkorától függően szabadon választhatóan, játékba integrálva, vagy kötelező formában, játékosan szervezzük. A gyermekek egyéni fejlődését nyomon követjük, és azt szeretnénk elérni, hogy a gyermekek belső érésük, valamint a családi nevelés...

Brunszvik Teréz Óvoda

Brunszvik Teréz Óvoda

Intézményünk öt csoportos, tornaszobával rendelkezik. Csoportszobáinkba galériaházak épültek, tornaszobánk fejlesztőeszközökkel felszerelt. Udvarunk játékai biztonságosak, EU-s normáknak megfelelő játékeszközökkel felszerelt. Családias légkörben, pavilonszerű csoportszobákban, esztétikus környezetben, parkosított nagy udvarral, KRESZ parkkal várjuk a leendő óvodásokat. Óvodánkban már 13 éve folyik a német ráhangolás. Munkánk eredményeképpen 1997. szeptember 1-től, a Német Önkormányzat felkérésére, a városban egyedüliként beindítottuk a német nemzetiségi csoportjainkat. Jelenleg az óvoda öt csoportjából három így működik. A másik két csoportunkban is folyik német nyelvi ráhangolás, így a szülők igényét maradéktalanul ki tudjuk elégíteni. Programunk lényege, hogy a csoportban dolgozó német nemzetiségi végzettségű óvodapedagógusok csak német nyelven kommunikálnak a gyerekekkel, míg a másik óvónő csak magyarul. Így nyílik lehetőség az idegen nyelvet beszélő gyermek számára, hogy az anyanyelve mellett a magyart is gyakorolhassa és a magyar nyelvű gyerekek pedig játékosan, szinte észrevétlenül csöppenhetnek bele az idegen nyelv világába.

Péterfy Sándor Evangélikus óvoda

Péterfy Sándor Evangélikus óvoda

Az EVANGÉLIKUS ÓVODA az általános iskolával és gimnáziummal egy igazgatás alatt működik a Rába partján húzódó épület együttesében. Intézményünkben az evangélikus hagyományokhoz méltó módon szeretetteljes, következetes neveléssel, ökumenikus szellemben foglalkozunk a gyermekekkel. Az óvoda ma 125 férőhellyel, öt csoporttal, teljes kihasználtsággal működik. Csoportszobáink tágasak, jól felszereltek, játszógalériával kiegészülve barátságos otthont biztosítanak a kicsiknek. Az épületből kilépve árnyas udvar és mozgásfejlesztő játékok várják gyermekeinket. Az iskola tágas tornaterme és az óvoda tornaszobája rendszeres testnevelési foglalkozások lehetőségét biztosítja az óvodásoknak is. Óvodánkban hetente logopédus foglalkozik a rászorultakkal, dyslexia prevenciót is végez. Orvos és védőnő rendszeresen látogatja a csoportokat. Az évek során kristályosodott ki az a pedagógiai hitvallás, mely munkánk alapját képzi. Legfontosabbnak tartjuk az érzelmi biztonságot a teljes elfogadás talaján munkálkodó szeretetteljes nevelői magatartást, mely magába foglalja a világgal való értelmes, változatos tevékenységek által történő ismerkedést. Gyermekeinket sok-sok mesével, verssel, dallal és zenével, rengeteg szabad játékkal és csipetnyi tudománnyal vezetjük személyiségük harmonikus kibontakozása felé. Tiszteletben tartjuk a családi nevelés meghatározó szerepét, ugyanakkor számítunk együttműködés

Prohászka Ottokár Orsolyita Óvoda

Prohászka Ottokár Orsolyita Óvoda

Óvodánk a közoktatási rendszer legalsó láncszemeként azt a nevelést vállalja, ami a később kibontakozó hívő élet alapját képezi, továbbá a keresztény családok igényét teljesíti. Mind a négy csoportunkban az igényes, a gyermekek biztonságát szolgáló környezet kialakítására törekszünk. Csoportszobáink jól felszereltek, az EU szabványoknak megfelelő udvarunk a mozgás, a szabad játék számára ad lehetőséget. Programunk hangsúlyt fektet az erkölcsi nevelésre, a keresztény emberi értékekre, kultúrára, a hagyományok megismerésére, és megértésére, a szeretetre épülő, pozitív lelkesedésből fakadó magatartásformák kialakítására. Ebben a korban a gyermek alapszükséglete az érzelmi biztonság, amely egy szeretetteljes környezetben a védettség érzetét keltve, az egészséges személyiség kialakulását eredményezi. Nevelésünk az otthoni nevelés kiegészítőjeként a családok egymást megismerő közösséggé formálódását szorgalmazza, melyeket a közös együttjátszásban, ünneplésben, a kirándulások alkalmával valósítunk meg. A szülők és az óvodapedagógusok egymást segítő, megbecsülő nevelőpartnerként együttműködnek annak érdekében, hogy a gyermekek jól érezzék magukat, és kiegyensúlyozott felnőtté válhassanak. A történelmi eseményekre, személyekre való visszaemlékezésekre, vallási, rituális megemlékezésekre azért van szükség, hogy a közösséget figyelmeztesse, emlékeztesse a jónak...

Sün Balázs Óvoda

Sün Balázs Óvoda

Az óvoda a Marcal és Rába part közelében, tiszta levegőjű természeti környezetben, jó tárgyi feltételek mellett, szeretetteljes légkörben várja a 3-7 éves gyermekeket, és így biztosítja testi-lelki-értelmi fejlődésüket. Csoportszobáink korszerűek, tágasak, jól felszereltek. A város óvodáit tekintve egyedülálló a nagyméretű aula, amely alkalmas kulturális, sport, szabadidős és családi rendezvények megtartására. Udvarunk EU-s szabványnak megfelelő, biztonságos, esztétikus mozgásfejlesztő játékokkal van felszerelve. Ezen kívül sportudvar várja a labdajátékokat kedvelő gyermekeket (kosárlabdapálya, mini-foci pálya). Az óvodai szivacskézilabda és ovifoci foglalkozások remek alapot biztosítanak a 'jövő sportolói' számára. KRESZ parkunk, kerékpárjaink és rollerjeink fontos eszközei a mozgásfejlesztésnek. Egészségnevelő munkánk fontos része a preventív jelleggel, rendszeresen használt sószoba is. A gyermekekkel nagy tapasztalattal rendelkező óvodapedagógusok foglalkoznak. Az intézmény képességfejlesztő pedagógust is alkalmaz, aki speciális fejlesztőszobánkban a gyermekek igényeinek és képességeinek megfelelően, differenciáltan, egyénileg is foglalkozik ovisainkkal.

Tárogató Óvoda

Tárogató Óvoda

Intézményünk Győr-szabadhegyen szép, csendes környezetben található a Zöld úti bölcsőde és a Kodály iskola szomszédságában. 180 gyermeket tudunk befogadni 7 csoportban. A gyermekcsoportok szervezésénél az azonos életkorú és vegyes életkorú gyermekcsoportok működését részesítjük előnyben. A csoportszobák barátságos, otthonos berendezése, természetes anyagokból készült gyermek léptékű bútorzat és gazdag játékpark biztosítja az esztétikus és egészséges körülményeket gyermekeink részére. A tágas tornaszoba speciális mozgásfejlesztő eszközökkel van berendezve, a gyermekeknek sokszínű változatos mozgástevékenységre ad lehetőséget nap mint nap. A csoportoknak elkülönített, de nem elzárt játszóhelyek biztosítják a sokszínű udvari életet. A környezetbarát játszóudvar famászókákkal megőrizve a természet gazdag formavilágát gazdag játéktere óvodásainknak. A mozgás fejlesztő játékeszközök gyermekeink nagy mozgásigényének kielégítését szolgálják, melyeket gumitéglákkal tettünk balesetmentessé. Gyermekeink nevelését nagy szakmai tapasztalattal rendelkező, újszerű kezdeményezéseket, módszereket kipróbáló, gyermekszerető óvodapedagógusok végzik.

Tuti menü