Magyarország nyitólapja
nyitólapomnak
kedvenceimhez
Az oldal ismertetése
Iskola Győr képes leírás - Győr.tlap.hu
részletek »

Iskola Győr - Győr.tlap.hu

Képes leírás

Itt vagy: gyor.tlap.hu » Iskola Győr
Keresés
Találatok száma - 9 db
Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont

Az Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont építését hármas szándék segítette elő. A Mária Iskolatestvérek rendje elhatározta, hogy Magyarországon, a győri egyházmegyében szerzetesi közösséget hoz létre, így 40 évi távollét után újból megveti lábát ebben az országban. Első csoportjuk 1990 őszén érkezett meg városunkba. Ezt megelőzően, 1987 júniusában, a győri marcalváros területén felszentelték a Szentlélek templomot. Már ekkor sokan felkeresték Benkovich Ferenc atyát, a templom plébánosát iskolaépítési javaslatukkal. Ezt a tervet a Szentlélek egyházközség képviselőtestülete is támogatta, amely eredményeképpen 1990-ben létrejött az Apor Vilmos Iskola Alapítvány. Ezzel párhuzamosan a város is iskola építését tervezte a város szélén, így Benkovich Ferenc egy leendő iskola terveiről tárgyalt az akkori városi tanáccsal. Az építkezéshez Győr városa rendelkezésre bocsátotta a telket, a közműveket, és vállalta 16 tanterem építési költségét is. A m eghirdetett pályázaton Czigány Tamás tervei kerültek elfogadásra.

Baross Gábor Közgazdasági és Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola

Baross Gábor Közgazdasági és Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola

Intézményünk Győr egyik legrégibb szakképző iskolája, mely idén ünnepelte alapításának 112. évfordulóját. Neve és az itt szerzett szakmai bizonyítvány jó ajánlólevél a térség vállalkozásainál. Piacképes szakmákat kínálunk a középiskolai érettségi utáni szakképzésben, több magyar és külföldi közép-felsőoktatási intézménnyel (Handelsakademie Eisenstadt, Fachhochschule Wiener Neustadt, Széchenyi István Egyetem) valamint a Humán Erőforrás Alapítvánnyal együttműködve bővítettük ki képzési palettánkat. A munkaerőpiacon nagy kereslet jelentkezik a magas színvonalú, jól képzett, számvitelben, gazdálkodásban, pénzügyekben, számítógépes felhasználói programokban jártas közgazdasági képzettségű szakemberek iránt, akik a szakmai idegen nyelvet ismerve eligazodnak az európai országok számviteli és jogrendjében is. A hazai és külföldi ügyfélkörrel rendelkező cégek ugyancsak keresik a jól felkészült ügyintéző titkárokat, ügyfélszolgálati asszisztenseket, akik munkája nagyban elősegíti az ügyfelek elégedettségét, az adott céghez való kötődését. Kiemelten kezeljük a nyelvoktatást, minden osztálytípusunkban 2 nyelv tanulása kötelező, melyet szakmai-üzleti nyelv tanításával egészítünk ki. Az informatikai és a prezentációs ismeretek oktatása is magas színvonalú. A szakmai tárgyak tanítása mellett, melyekből minden tanévben országos helyezésekkel büszkélkedünk, nagy hangsúlyt fektetünk a...

Bercsényi Miklós Középiskola

Bercsényi Miklós Középiskola

Hivatalos elnevezésünk : Bercsényi Miklós Közlekedési Középiskola és Sportiskolai Módszertani Központ Intézményünk típusa: gimnázium és szakközépiskola Tagozatunk megnevezése: nappali Képzési típusaink: - Négy évfolyamos gimnáziumi képzés, ahol a nevelés és oktatás a 9. évfolyamon kezdődik és a 12. évfolyamon fejeződik be. - Öt évfolyamos gimnáziumi képzés, ahol a nevelés � oktatás a 9. évfolyamon kezdődik és a 13. évfolyamon fejeződik be. - Szakközépiskolai nevelés � oktatás a 9. évfolyamra kezdődik a 12. évfolyamon fejeződik be. - A szakmai vizsgára felkészítő szakképzési évfolyamok, melyek számát az Országos Képzési jegyzék (OKJ) határozza meg.

Czuczor Gergely Bencés Gimnázium és Kollégium

Czuczor Gergely Bencés Gimnázium és Kollégium

A győri Czuczor Gergely Bencés Gimnázium és Kollégium hivatalos weboldala. A mai középiskoláink elődei a barokk korban létrehozott szerzetes és protestáns gimnáziumok voltak. Ezek közé tartozik a győri bencés gimnázium elődje, a Dallos Miklós győri püspök által 1626-ban a jezsuiták részére alapított gimnázium. A tanítás a káptalannal folytatott telekvita miatt csak 1627-ben kezdődött meg. A rendház, a gimnázium és a konviktus a század második felében Széchényi György veszprémi püspök ötvenezer forintos adományából épült fel. Templomunk felépítéséhez Sennyey István és Draskovich György győri püspök járultak hozzá nagyobb összeggel. Az épületek ma is megvannak. Értékes műemlékeink közé tartoznak, csak a gimnáziumot építette teljesen újjá a bencés rend 1886-89-ben. A gimnázium az 1702-ben megnyílt konviktussal és a XVIII. század első felében kialakult akadémiával, filozófiai főiskolával teljes jezsuita iskolarendszerré fejlődött. Az akadémián a szokásoktól eltérően az egyházjogot is előadták. A gimnáziumban a rendnek 1773-ban történt feloszlatásáig rendi tantervük, a Ratio Studiorum szerint folyt a tanítás. A török idők kulturális állapotára jellemző, hogy szokásuk ellenére ...

Deák Ferenc Közgazdasági és Informatikai Szak

Deák Ferenc Közgazdasági és Informatikai Szak

Iskolánk Magyarország legfejlettebb régiójának központjában, Győrben található. Ezt az ókori emlékekkel is büszkélkedő várost a vizek városának is nevezik, hiszen itt találkozik Európa egyik legnagyobb folyója, a Duna több jelentős folyóval. Ahogy régen a vízi utak miatt, úgy jelen korunkban a Nyugat-Európát Kelet-Európával összekötő főútvonal teszi a várost a két világ érintkezési pontjává. A belváros szívében található főtér Közép-Európa legnagyobb barokk főtere, amelyet szűk utcácskák, hangulatos éttermek tesznek varázslatossá. Az iskola a városközpont legnagyobb parkjánál található. A patinás épület csaknem 100 éves, amelyet 2006-ban az eredeti terveknek megfelelően felújíttatott a város, s azóta a belváros ékszerdobozaként ékesíti Győrt. Az iskola 1991 óta viseli a haza bölcse, a nagy politikus és gondolkodó, Deák Ferenc nevét. A tanulólétszám viszonylag kicsi (a szakképző szakaszba járókkal együtt kb. 450 fő), a pedagógusok létszáma 39. Mindez lehetővé teszi, hogy otthonos intézménynek mondhatjuk magunkat, az egymásra való odafigyelés, személyes törődés gondtalanul megvalósulhat.

Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Szki

Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Szki

Iskolánknak csodálatos a múltja, ebben a nehéz időben is sikeres a jelene. A múlt és a jelen megalapozták a reményteljes jövőt. A fennállásának 108. évfordulóját ünneplő intézmény egész története alatt sikerrel szolgálta Győr városának és környékének iparát. Iskolánk megalapításától kezdve az iparoktatás fellegvárának számít. Sok kiváló szakember került ki az iskolánkból. Az alapítástól eltelt időben több olyan változás történt, amelyek meghatározták az iskola fejlődését. Ilyen volt a felsőipari oktatás megkezdése, az érettségi bevezetése, a technikusképzés megindulása, majd a világbanki képzés beindítása. A gépész képzés volt az a terület, amelyik az iskola arculatát a kezdetektől napjainkig meghatározta. Győrött még ma is sokan így nevezik:' Gépipari' A szakmai oktatásunk mindig követte az ipari változásokat. A változások között valószínű a legjelentősebb korszerűsítés a 80-as évek elején kezdődött. Mérföldkő volt az első számítógép megjelenése az iskolában. Elkezdődött a számítástechnika műszaki alkalmazása, ami rohamos léptekkel haladt előre, napjainkra elérve a felhasználók által elvárt szintet....

Kodály Zoltán Általános Iskola

Kodály Zoltán Általános Iskola

A Kodály Zoltán Általános Iskola 1983 szeptemberében nyitotta meg kapuit Győr-Szabadhegyen. A Győrt keletről megközelítő dombságnak szélső része a szabadhegyi terasz, mely mintegy húsz méterrel magasabban fekszik a város általános szintjénél. A városrész határa a Kakashegy. A települést már a XII. században említi oklevél. A régi írások szerint királyi szőlősök, vincellérek voltak őslakói. Az önálló községet később Győrhöz csatolták, de ennek időpontjáról nincsenek megbízható adatok. A városrész falusias jellege a XX. század közepéig nem változott. A felépült József Attila lakótelep az 1970-es évektől topográfiailag is a városhoz kapcsolta Szabadhegyet. A városrész falusias jellege eltűnőben van, a terület fokozatosan urbanizálódik az épülő sorházakkal, lakónegyedekkel. A városrész gazdasági infrastruktúrája átlagos színvonalú. A szolgáltató szféra az elmúlt években sokat fejlődött. Bölcsőde, három óvoda, általános iskola és gyógypedagógiai módszertani központ, általános- és középiskola, szakközép és szakiskola valamint művelődési ház működik itt.

Péterfy Sándor Evangélikus Oktatási Központ

Péterfy Sándor Evangélikus Oktatási Központ

Típus: evangélikus általános iskola Intézményünk Győr belvárosának közvetlen közelében a Rába-parton található, ahol az óvoda mellett általános iskola és nyolc évfolyamos gimnázium is működik. Iskolánk teljes alsó és középfokú képzést nyújt. Oktatási és nevelési céljainkat keresztyén szellemben, a keresztyén értékek közvetítésével együtt valósítjuk meg. Mindennapi munkánk során szeretnénk méltónak bizonyulni a több mint 400 évet megélt korábbi iskolánk eredményeihez, tanár elődeink munkájához. A ránk bízott gyermekekkel az evangélikus hagyományoknak megfelelően szeretetteljes, következetes neveléssel, ökumenikus szellemben foglalkozunk. Szeretettel várjuk mindazokat, akik rokonszenvesnek érzik törekvéseinket.

Waldorf általános iskola, Gimnázium

Waldorf általános iskola, Gimnázium

A Waldorf-tanterv (amely államilag elfogadott és más iskolák számára is választható kerettanterv) messzemenően az életkori sajátosságokhoz igazodik. A Waldorf-iskola 12+1 évfolyamos egységes iskola típus, melyben a gimnáziumi képzés 4+1 éves. Iskolánk 1992. szeptemberben nyitotta meg kapuit, és felmenő rendszerben indította évfolyamait. Az első 13. osztályunk 2008-ban érettségizett. A továbbtanulók, sikeresen felvételiztek a választott felsőoktatási intézményekbe! A Waldorf-iskola egyaránt hangsúlyt fektet az érzelmi, az akarati és a gondolati képességek fejlesztésére. Ezért nevezik a kéz a szív és a fej iskolájának. Célja, hogy a gyermek életkoronként változó test, lelki és szellemi szükségleteit kielégítse oly módon, hogy ezek egymással összhangban fejlődhessenek. Az intellektuális ismeretek átadása mellett különös gondot fordít a szociális érzékenység és az alkotóképesség ápolására. A művészetekkel való foglalkozás az egész oktatást átszövi. A gyerekek első osztálytól kezdve naponta furulyáznak, később lehetőségük nyílik második hangszer választására. Tanulóink a hagyományostól eltérő művészi technikákkal ismerkednek meg rajz- és festésórákon...

Tuti menü